Methode

Voor meer informatie over de gebruikte methode Caminos Nieuw kunt u hieronder klikken.

Caminos 1 Nieuw (Basis I+II)

Deel 1 van Caminos Nieuw wordt gebruikt in BasisCursus I en BasisCursus II. Na bestudering van Caminos Nieuw 1 heeft de cursist niveau A1 van het Europees referentiekader bereikt en voldoende kennis verworven om zich in alledaagse situaties in het Spaans te redden. caminos1

De basis van het leren met Caminos wordt gevormd door teksten in combinatie met de meest uiteenlopende opgaven. Daarbij wordt voortdurend uitgegaan van de persoonlijke interesses en ervaringen van de cursist. Veel opgaven zijn zo opgesteld dat informatie met medecursisten wordt uitgewisseld en dat daarvoor vanaf het begin het Spaans als communicatiemiddel wordt gebruikt.

Iedere Unidad (les) is aan een thema gewijd en onderverdeeld in drie blokken, die elk een ander aspect belichten. Belangrijke zinsconstructies en grammaticale onderwerpen worden in blauwe blokken nader uitgelegd, zodat de stof gemakkelijk te herhalen en terug te vinden is. Schema’s en regels dienen vaak door de cursist zelf te worden aangevuld of opgesteld; de ervaring leert dat nieuwe grammaticale regels op die manier beter onthouden worden. Aan het eind van iedere Unidad staat een Resumen (overzichtspagina) waar niet alleen alle behandelde zinsconstructies en grammaticale onderwerpen te vinden zijn, maar ook verwijzingen naar het grammaticaoverzicht achter in het boek.

caminos1serieIn de drie Revueltos (herhalingslessen) worden onderdelen van de leerstof herhaald en krijgt de cursist inzicht in de eigen vorderingen en de manier waarop men leert. De bijlage bestaat uit een grammatica- en werkwoordenoverzicht, transcripties van de luisterteksten, een woordenlijst per les en een alfabetische woordenlijst.

Bij het tekstboek horen twee cd’s met de luisterteksten en –oefeningen uit de Unidades.

Caminos 2 Nieuw (Gevorderden I)

Met Caminos 2 gaat u verder op weg in de Spaanstalige wereld. Na bestudering van dit tweede deel heeft de cursist niveau A2 van het Europees referentiekader bereikt en kan hij/zij zich in alledaagse gesprekssituaties redden, inlichtingen geven over zichzelf, familie en werk, eenvoudige teksten en persoonlijke brieven begrijpen en korte, schriftelijke mededelingen vervaardigen. caminos2

De basis van het leren met Caminos wordt gevormd door teksten in combinatie met de meest uiteenlopende opgaven. Daarbij wordt voortdurend uitgegaan van de persoonlijke interesses en ervaringen van de cursist. Veel opgaven zijn zo opgesteld dat informatie met medecursisten wordt uitgewisseld en dat daarvoor vanaf het begin het Spaans als communicatiemiddel wordt gebruikt.

Iedere Unidad (les) is aan een thema gewijd en onderverdeeld in drie blokken, die elk een ander aspect belichten. Belangrijke zinsconstructies en grammaticale onderwerpen worden in blauwe blokken nader uitgelegd, zodat de stof gemakkelijk te herhalen en terug te vinden is. Schema’s en regels dienen vaak door de cursist zelf te worden aangevuld of opgesteld; de ervaring leert dat nieuwe grammaticale regels op die manier beter onthouden worden. Aan het eind van iedere Unidad staat een Resumen (overzichtspagina) waar niet alleen alle behandelde zinsconstructies en grammaticale onderwerpen te vinden zijn, maar ook verwijzingen naar het grammaticaoverzicht achter in het boek.

caminos2serieBij iedere Unidad is een facultatieve Rincón Profesional in het boek opgenomen, zie vanaf p. 95 en verder, voor het geval de cursist de verworven kennis ook in beroepsmatige situaties wil toepassen. In de drie Revueltos (herhalingslessen) worden spellen aangeboden met culturele achtergrondinformatie over steeds een ander Spaanssprekend land of gebied. Er worden diverse leerstrategieën uitgelegd en de cursist wordt de mogelijkheid geboden zelf een balans op te maken van zijn/haar vorderingen.

De bijlage bestaat uit een grammatica- en werkwoordenoverzicht, transcripties van de luisterteksten, een woordenlijst per les en een alfabetische woordenlijst. Bij het tekstboek horen twee cd’s met de luisterteksten en –oefeningen uit de Unidades.

Caminos 3 Nieuw (Gevorderden II)

Met Caminos 3 gaat u verder op weg in de Spaanstalige wereld. Na bestudering van dit derde deel heeft de cursist het niveau B1 van het Europees referentiekader bereikt. Hij/zij kan zich dan in belangrijke gesprekssituaties redden en is vertrouwd met de standaardtaal. De cursist kan zijn/haar mening geven en beargumenteren, over eigen ervaringen praten en plannen maken, en is in staat teksten uit eigen leef- en werkomgeving te begrijpen. Ook kan de cursist persoonlijke brieven schrijven. caminos3

De basis van het leren met Caminos 3 wordt gevormd door een tekst- en werkboek met daarin teksten in combinatie met de meest uiteenlopende opgaven. Daarbij wordt voortdurend uitgegaan van de persoonlijke interesses en ervaringen van de cursist.Veel opgaven zijn zo opgesteld dat informatie met medecursisten wordt uitgewisseld en dat daarvoor het Spaansals communicatiemiddel wordt gebruikt.

Iedere Unidad (les) is aan een thema gewijd en onderverdeeld in drie blokken, die elk een ander aspect belichten. Belangrijke zinsconstructies en grammaticale onderwerpen worden in blauwe blokken nader uitgelegd, zodat de stof gemakkelijk te herhalen en terug te vinden is. Schema’s en regels dienen vaak door de cursist zelf te worden aangevuld of opgesteld; de ervaring leert dat nieuwe grammaticale regels op die manier beter onthouden worden. Aan het eind van iedere Unidad staat een Resumen (overzichtspagina) waar niet alleen alle behandelde zinsconstructies en grammaticale onderwerpen te vinden zijn, maar ook verwijzingen naar het grammaticaoverzicht achter in het boek.

caminos3serieBij iedere Unidad is een facultatieve Rincón Profesional in het boek opgenomen, zie vanaf p. 91 en verder, voor het geval de cursist de verworven kennis ook in beroepsmatige situaties wil toepassen. In de drie Revueltos (herhalingslessen) worden spellen aangeboden met culturele achtergrondinformatie over steeds een ander Spaanssprekend land of gebied. Er worden diverse leerstrategieën uitgelegd en de cursist wordt de mogelijkheid geboden zelf een balans op te maken van zijn/haar vorderingen.

In het oefeningengedeelte (werkboek) vindt de cursist oefeningen om het geleerde in praktijk te brengen. Dit kan zowel tijdens de les of thuis gebeuren. Ook is in dit gedeelte een test opgenomen die aansluit bij de test op niveau B1 van het Europees Taalcertificaat.

De bijlage bestaat uit een grammatica- en werkwoordenoverzicht, transcripties van de luisterteksten, een woordenlijst per les en een alfabetische woordenlijst.

Achter in het boek is een audio-cd voor het tekstboekgedeelte en voor het werkboekgedeelte ingelegd.