Cursussen

Practica biedt u verschillende cursussen aan, onderstaande cursussen worden in de avonduren gegeven. Voor meer informatie kunt u op de betreffende cursus klikken. Tevens is er de mogelijkheid tot het volgen van Privélessen, neem hiervoor contact op.

 

Korte cursussen

Básico 1

Een korte cursus waarin in 10 lessen de beginselen van het Spaans zullen worden bijgebracht. Les 1 is een gratis proefles.
Alle vaardigheden (grammatica, luisteren, lezen, spreken, schrijven) worden in de les behandeld.

Wat gaat u leren?

– Groeten en afscheid nemen
– Persoonlijke informatie vragen en geven.
– Jezelf en anderen beschrijven
– Plaatsen beschrijven (ser/estar/hay)
– Vragen naar de weg
– Kloktijden zeggen
– Alledaagse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen begrijpen en gebruiken.
– Korte en eenvoudige Spaanse teksten begrijpen

Welke grammatica gaan we gebruiken?

Tegenwoordige tijd:
“Ik werk”

Toekomstige tijd:
“Ik ga werken”

 Over welke thema’s gaan we praten?

Familie, vrienden, vakantie, eten, boodschappen doen, routinezaken

De cursus bestaat uit 10 lessen.

Kosten: 180 Euro p.p. inclusief lesmateriaal en koffie, thee en gezelligheid!
Bij een inschrijving ineens van twee personen betaalt u geen 360 maar 340 Euro.

Basis I

In de BASISCURSUS SPAANS DEEL 1 leert u de allereerste beginselen van de Spaanse taal.

Het eerste deel van de methode Caminos 1 zal u leiden door het eerste cursusseizoen waarin alle vaardigheden, die men nodig heeft om een taal te leren, aan bod zullen komen. Met de taalvaardigheden bedoelen we: Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Schrijfvaardigheid en Spreekvaardigheid.

Omdat taal een communicatiemiddel is zal veel aandacht besteed worden aan de spreekvaardigheid. Maar ook de grammatica, die nodig is voor een gedegen ondergrond van de Spaanse taal, zal stap voor stap behandeld worden. Wie de Spaanse taal bestudeert wil ook iets weten van de culturele achtergrond van Spanje en andere Spaantalige landen. Daar zal dan ook regelmatig aandacht aan worden besteed in de lessen.

De basiscursus deel 1 zal bestaan uit 30 lessen van 90 minuten.

Lesmateriaal:

CAMINOS 1 nieuw tekstboek ISBN nr: 9789054515807 – 32,50 Euro

CAMINOS 1 nieuw werkboek ISBN nr: 9789054515821 – 30,25 Euro

Aanbevolen: Woordenboeken Nederlands – Spaans + Spaans – Nederlands

Inschrijven voor deze cursus

Basis II

In de BASISCURSUS DEEL 2 wordt het tweede deel van de methode Caminos 1 behandeld, waarin alle vaardigheden die men nodig heeft om een taal te leren aan bod zullen komen. Met de taal vaardigheden bedoelen we: Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Schrijfvaardigheid en Spreekvaardigheid.

Omdat taal een communicatiemiddel is zal veel aandacht besteed worden aan de spreekvaardigheid. Maar ook de grammatica, die nodig is voor een gedegen ondergrond van de Spaanse taal, zal stap voor stap behandeld worden. Wie de Spaanse taal bestudeert wil ook iets weten van de culturele achtergrond van Spanje en andere Spaantalige landen. Daar zal dan ook regelmatig aandacht aan worden besteed in de lessen.

De BASISCURSUS DEEL 2 bestaat uit 30 lessen van 90 minuten.

Lesmateriaal:

CAMINOS 1 nieuw tekstboek ISBN nr: 9789054515807 – 32,50 Euro

CAMINOS 1 nieuw werkboek ISBN nr: 9789054515821 – 30,25 Euro (incl. audio cd)

Aanbevolen: woordenboeken Nederlands-Spaans + Spaans-Nederlands

Inschrijven voor deze cursus

Gevorderden I

Na het volgen van de cursus practisch converseren ontstond er bij de cursisten de behoefte aan wat verdieping van de basiskennis van het Spaans. Toch was er ook de wens de spreekvaardigheid te blijven ontwikkelen. De methode Caminos heeft hierop het juiste antwoord.

Deel 2 van de totaal vernieuwde Caminos heeft het spreken hoog in het vaandel staan en veel opdrachten zijn dan ook van practische aard en geven de curisten de kans zowel hun kennis van de grammatica als de spreekvaardigheid te vergroten. De cursus GEVORDERDEN was geboren! In het cursusjaar 2006/2007 is de cursus voor het eerst van start gegaan en het is een groot succes.

De cursus Gevorderen bestaat uit 30 lessen van 90 minuten. De eerste helft van het boek zal behandeld worden. In de cursus Gevorderden II komt het tweede deel van het boek aan bod.

Lesmateriaal:

CAMINOS 2 nieuw tekstboek ISBN nr: 9789054515845 – 32,50 Euro

CAMINOS 2 nieuw werkboek ISBN nr: 9789054515869 – 27,– Euro (incl. audio cd)

Aanbevolen: woordenboeken Nederlands – Spaans + Spaans – Nederlands

Inschrijven voor deze cursus

Gevorderden II

Deel 2 van de totaal vernieuwde Caminos heeft het spreken hoog in het vaandel staan en veel opdrachten zijn dan ook van practische aard en geven de curisten de kans zowel hun kennis van de grammatica als de spreekvaardigheid te vergroten.

PRACTICA wil u graag de kans bieden u verder te verdiepen in de Spaanse taal. Natuurlijk komen ook nu alle taalvaardigheden aan bod en willen we de aandacht vooral blijven richten op het spreken.

In deze cursus leert u uw kennis aan te wenden in wat complexere situaties. U leert in het Spaans een mening te uiten en te onderbouwen. Ook de onderwerpen die ter sprake komen zijn wat complexer en de achtergronden en cultuur van Latijns-Amerika komen uitgebeid aan bod.

De cursus Gevorderen bestaat uit 30 lessen van 90 minuten. De tweede helft van het boek zal behandeld worden.

Lesmateriaal:

CAMINOS 2 nieuw tekstboek ISBN nr: 9789054515845 – 32,50 Euro

CAMINOS 2 nieuw werkboek ISBN nr: 9789054515869 – 27,– Euro (incl. audio cd)

Aanbevolen: woordenboeken Nederlands – Spaans + Spaans – Nederlands

Inschrijven voor deze cursus

Bijlessen en examentraining

Het onderwijs verandert

Door de werkdruk komen docenten in het onderwijs niet toe aan het stevig trainen en oefenen van de lesstof met de studenten. Dit wordt steeds meer aan de studenten zelf overgelaten. Het blijkt dat veel studenten daar moeite mee hebben. Het kan dan prettig zijn als een deskundige docent daarbij helpt.

Bijlessen

Practica biedt bijlessen Spaans aan op maat. Dat wil zeggen dat de persoonlijke situatie van de student/cursist centraal staat en een individueel plan van aanpak wordt gemaakt.

De bijlessen staan open voor alle scholieren en studenten die Spaans in hun pakket hebben en bijgespijkerd willen worden. Lang niet altijd is het nodig om een lang traject aan te gaan. Soms is het een bepaald grammaticaal onderwerp dat moeilijkheden oplevert en het kan ook zijn dat de student met een andere manier van leren de stof veel beter begrijpt.

Examentraining

Examentraining is bedoeld voor studenten die zich perfect willen voorbereiden op hun tentamens, toetsen, testen en/of examens. De druk om te slagen is groot, er is weinig tijd en er is veel lesstof. Dan is het prettig als er handleidingen en foefjes geleerd kunnen worden om structuur en helderheid aan te brengen in de berg lesstof.

Tarieven

Voor alle bijlessen en examentrainingen is het tarief zoals bij privélessen: € 45,00 per uur.

Bij lessen van 2 of meer personen:

2 personen: 35 Euro per uur p.p.

3 personen: 30 Euro per uur p.p.

4 personen: 25 Euro per uur p.p.

5 personen: 20 Euro per uur p.p.

Uiteraard worden de lesmethodes van de student gebruikt, maar als extra lesmateriaal nodig is wordt dat verstrekt.

Bij 2 of meerdere personen is het mogelijk dat de docent naar een door de studenten gewenste locatie komt. Reisttijd kleiner of gelijk aan 1 uur wordt niet in rekening gebracht. Reiskosten wel: € 0,28 ct per km. of OV.

 

Inschrijven voor deze cursus